fbpx

Jak wygląda badanie zdolności kredytowej Firmy?

14 sierpnia 2019
Karol Całus

Jak wygląda badanie zdolności kredytowej Firmy?

Gdy Przedsiębiorstwo zwraca się do Banku z prośbą o finansowanie Firmy, Bank ocenia zdolność kredytową Przedsiębiorstwa na podstawie szeregu informacji uzyskanych z wielu źródeł. Informacje te są niezbędne ze względu na ryzyko związane z finansowaniem tj:

 • wypłacalność Przedsiębiorstwa

Wypłacalność przedsiębiorstwa to jego zdolność do spłaty wszystkich zobowiązań z majątku obrotowego (aktywa, od których oczekuje się, że zostaną zużyte (np. surowce), sprzedane (np. wyroby) lub w inny sposób wykorzystane w bliskiej przyszłości, zazwyczaj w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego). Jest bardzo ważnym elementem oceny gdyż daje „gwarancje majątkowe” spłaty.

 • zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa, jak określa prawo bankowe, jest to zdolność
do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonych terminach. Jest to także zdolność Przedsiębiorstwa do osiągania dodatniego wyniku finansowego zabezpieczającego jego rozwój.

Do badania zdolności finansowej Firmy, która chce uzyskać kredyt firmowy brane są pod uwagę:

a) Dane finansowe firmy:

 • przychody uzyskiwane w ramach prowadzonej firmy,
 • dynamika wzrostu i trendy w ostatnich latach,
 • podpisane kontrakty (uznawane jako przychód w niektórych bankach),
 • koszty prowadzenia firmy,
 • posiadane zobowiązania (krótko i długoterminowe),
 • posiadane kredyty na firmę (ratalne, odnawialne, karty kredytowe, leasingi finansowe),
 • zobowiązania (kredyty) i majątek osobisty właścicieli / udziałowców,
 • należności (krótko i długoterminowe),
 • amortyzacja (wykonane już odpisy amortyzacyjne),
 • majątek trwały i obrotowy firmy,
 • badane są wskaźniki: rentowności, płynności, sprawności działania, kapitału i zadłużenia,

wydatki jednorazowe jakie miały miejsce (inwestycje, zakup środka trwałego itp),

b) Dane dotyczące firmy:

 • data założenia firmy (data odwieszenia działalności),
 • branża i PKD prowadzonej działalności,
 • doświadczenie w branży właścicieli/udziałowców firmy,
 • odbiorcy i dostawcy a także historia współpracy z nimi,
 • powiązania właścicieli/udziałowców z innymi firmami,
 • status własnościowy siedziby/oddziałów firmy,
 • liczba pracowników zatrudnionych na etacie,
 • liczba zapytań „widzianych” w BIKu Przedsiębiorcy (po złożeniu wniosku lub nawet wyrażeniu zgody telefonicznej na sprawdzenie oferty na kredyt w Bankach) w ciągu ostatnich 30 dni i 12 mc-y,
 • obecna obsługa kredytów (ostatnie 12 mc-y) czy były zaległości, windykacje, egzekucje, odzyskania, umorzenia posiadanych zobowiązań,
 • historyczna obsługa kredytów (badane nawet do 5 lat wstecz) czy były zaległości, windykacje, egzekucje, odzyskania, umorzenia posiadanych zobowiązań,
 • no i oczywiście jeden z najważniejszych czynników to scoring jaki Bank otrzyma w wyniku sprawdzenia firmy i właścicieli / udziałowców firmy w bazach BIK, BIK Przedsiębiorcy, BIG Info Monitor, KRD a także z baz wewnętrznych Banków. Na podstawie tych danych Bank określa wewnętrzny raiting i klasę ryzyka dla firmy.

c)  Cel i wysokość kredytu:

 • Tutaj możemy podzielić finansowanie na kredyt celowy gdzie firma pokazuje na co zostały wykorzystane środki lub też kredyt niecelowy na tzw. Bieżącą Działalność lub po prostu Obrotowy.
 • Następnie czy kredyt będzie zabezpieczony hipoteką (lokal użytkowy/komercyjny, dom, mieszkanie, działka budowlana) czy też niezabezpieczony
 • Jeżeli jest to kredyt inwestycyjny to badanie zdolności jest o wiele bardziej rozbudowane niż  w  przypadku  kredytu obrotowego. Oprócz gruntownej oceny bieżącej i perspektywistycznej sytuacji ekonomiczno - finansowej Firmy, Bank dokonuje wnikliwej oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego w trakcie której przeprowadza się analizę marketingową oraz analizę techniczno-organizacyjną;

     Jeżeli ustaliliśmy czy mamy cel na który przeznaczone będą środki z kredytu to np. na zakup środka trwałego przy składaniu wniosku o kredyt trzeba dostarczyć specyfikację techniczną wraz z zamówieniem/proformą od dostawcy. Przy budowie/ rozbudowie / modernizacji trzeba już przedstawić, kosztorys wraz z harmonogramem, Biznes Plan i to przygotowany profesjonalnie.

     Najlepiej zrobić taki Biznes Plan przez firmę, która się tym zajmuje i ma w tym spore doświadczenie. Zależnie od celu inwestycji, analitycy mogą np. wziąć pod uwagę przyszłe dochody firmy uzyskane dzięki zakończonej inwestycji co zmniejsza ryzyko dla Banku a tym samym może wpłynąć na udzieloną kwotę kredytu i jego warunki.

d)  Wskaźniki:
Poniżej podaję podstawowe wskaźniki (wraz z krótkim opisem / interpretacją) jakie Banki biorą pod uwagę oceniając ryzyko konkretnej transakcji.

RENTOWNOŚĆ:

1). STOPA ZYSKU ZE SPRZEDAŻY: oceniają efektywność gospodarowania i pokazują wielkość nadwyżki która osiągnęła dana Firma (nie może być ujemna).

2). RENTOWNOŚĆ EBITDA: oceniają efektywność gospodarowania i pokazują wielkość nadwyżki która osiągnęła dana Firma (nie może być ujemna).

3). STOPA ZYSKU NETTO: oceniają efektywność gospodarowania i pokazują wielkość nadwyżki która osiągnęła dana Firma (im wyższa tym lepiej, porównuje się do firm w branży).

4). STOPA ZYSKU Z AKTYWÓW (ROA): wskaźnik rentowności majątku, pokazuje jak efektywnie firma zarządza swoimi aktywami (porównuje się do firm z branży).

5). STOPA ZWROTU Z KAPITAŁU WŁASNEGO (ROE): stopa zwrotu z zaangażowania kapitału własnego, pokazuje stopę zysku jaki przynosi inwestycja w Firmę (porównuje się do firm z branży)

PŁYNNOŚĆ:                                           

6). PŁYNNOŚĆ BIEŻĄCA: wskaźnik ten pokazuje ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania 1,2 - 2,0 (oczywiście im większy tym lepszy, jednak gdy pow. 2,0 należy szczegółowo wyjaśnić powód)

7). PŁYNNOŚĆ SZYBKA: wskaźnik ten pokazuje ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania, jednak odejmujemy zapasy tj. aktywa obrotowe najmniej płynne       (min. 1,0)

SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA:                                          

8). ROTACJA ZAPASÓW: pokazuje Nam po ilu dniach średnio w roku schodzą Firmie zapasy ze stanu wzrost może być znakiem że Firma ma problemy ze sprzedażą, jednak nie zawsze w niektórych przypadkach może być zjawiskiem normalnym np. Firma uruchomiła  nowy magazyn

9). ROTACJA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH:  pokazuje Nam po ilu dniach średnio płacą Firmie odbiorcy (max. 60 dni, jednak należy wyjaśnić  o okresy płatności z kontrahentami )

10). ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG: pokazuje Nam jak Firma reguluje swoje zobowiązania dla dostawców (max. 60 dni, jednak należy wyjaśnić  okresy płatności z dostawcami)

KAPITAŁ I ZADŁUŻENIE:                                              

11). WSKAŹNIK KAPITAŁU: pokazuje % udział kapitału własnego w całkowitym finansowaniu firmy, im niższa wartość wskaźnika tym większe uzależnienie od zew. Źródeł finansowania (poniżej 0,2 niedopuszczalny, również porównuje się do danej branży, wiec wskaźnik poniżej 0,2 w niektórych przypadkach może być ok)

12). WSKAŹNIK POKRYCIA AKTYWÓW TRWAŁYCH (srebrna reguła bilansu): pokazuje % pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym, pokazuje nam w jakim stopniu aktywa trwałe finansowane są środkami własnymi oraz zobowiązaniami długoterminowymi (nie może być mniejszy niż 1)

13). KAPITAŁ OBROTOWY: pokazuje jak Firma korzysta z kredytów krótkoterminowych (nie może być mniejszy niż 0)

14). BILANS OBROTOWY NETTO: zapotrzebowanie na kapitał obrotowy Firmy (im wyższy tym większe zapotrzebowanie na finansowanie )

15). DŹWIGNIA 2: zadłużenie kapitału własnego Firmy, pokazuje Nam pokrycie kapitału własnego obcymi źródłami finansowania      (nie większy niż 6,0)

16). DŹWIGNIA 1: ogólne zadłużenie Firmy, pokazuje w jakim stopniu Firma jest zależna od zew. źródeł finansowania (nie wyższy niż 0,7)

Dlaczego warto współpracować z ekspertami?

Jak widać badanie zdolności kredytowej jest procesem bardzo złożonym i skomplikowanym,  który  wymaga  więcej  czasu  i przedłożenia większej liczby dokumentów w Banku. 

Niezależnie  od  tego,  czy  jesteś  przedstawicielem  wielkiej  korporacji, małego  lub  średniego  przedsiębiorstwa  czy  też  jednoosobową działalnością gospodarczą,  która zastanawia się  nad tym, który z  dostępnych  na  rynku  kredytów będzie  dla Ciebie najbardziej korzystny wybierz współpracę z osobą:

 • która jest  ekspertem  w  swojej  dziedzinie.  Czyli  na co dzień się tym zajmuje, ma  wiedzę i doświadczenie w finansowaniu dla  firm,
 • którą cechuje  całkowita  niezależność  od  banków  dzięki  czemu  może zachować  obiektywizm  i  znaleźć  rozwiązania  najbardziej  korzystne dla klientów,
 • która zbierze wszystkie wymagane dokumenty, przygotuje i złoży wnioski tylko tam gdzie jest pewność, że uzyska się potrzebną kwotę kredytu,
 • która ma w swojej ofercie dużą liczbę Banków gdyż wtedy dopiero ma dobry przegląd rynku, wie gdzie aktualnie są  promocje  i można uzyskać lepsze warunki co finalnie przekłada się na niższą ratę kredytu,
 • która ma wypracowane uproszczone procedury i wie w jakich aspektach może negocjować z Bankami,
 • dla której ważny jesteś Ty i Twoje potrzeby.

Jeśli  chcesz  dowiedzieć  się  więcej  –  spotkajmy  się  i  omówmy, co dokładnie mogę dla Ciebie zrobić. Moje doświadczenie i wiedza pozostają do Twojej dyspozycji.   

   Zadzwoń TERAZ na nr tel. 790 745 735  

   lub napisz: DlaFirm@ZaufanyEkspert.pl

ZAMÓW ROZMOWĘ

  Podając swój numer telefonu wyrażasz zgodę na to, abyśmy do Ciebie zadzwonili w sprawie Twojego zapytania. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie. Administratorem twoich danych osobowych jest Zaufany Ekspert ul. Kozietulskiego 1, 80-156 Gdańsk. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w naszej  Polityce Prywatności.

  Potrzebujesz porady?

  Skontaktuj się z nami a znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie. Prześlij zapytanie online lub zamów rozmowę i poczekaj na nasz telefon.
  Kontakt z nami
  envelope-omap-markerphone
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram