fbpx

Jak w dobie kryzysu pozyskać gotówkę dla Firmy

31 marca 2020
Karol Całus

Jak szybko pozyskać gotówkę na bieżącą działalność firmy?

Ekonomiści coraz częściej ostrzegają, że w 2020 roku Polskę czeka spowolnienie gospodarcze - a niektórzy nawet alarmują, że nadchodzi poważny kryzys gospodarczy, którego skutki odczujemy boleśniej, niż w 2009 roku. Może być on bardzo bolesny dla wielu polskich firm, także tych działających lokalnie. Z tego powodu warto już teraz pomyśleć o tym, w jaki sposób przygotować się na cięższe czasy. Podpowiadamy, w jaki sposób w dobie kryzysu szybko pozyskać gotówkę na bieżącą działalność firmy.

Czego w żadnym wypadku nie powinniśmy robić w celu pozyskania gotówki dla firmy?

Błędne decyzje przedsiębiorców, które mogą okazać się bardzo kosztowne

Obecnie ciężko jest przewidzieć, jaka będzie skala nadchodzącego spowolnienia gospodarczego i w jakim stopniu dotknie ono polskie firmy. Błędem jest jednak zakładanie, że małe i średnie przedsiębiorstwa działające przede wszystkim lokalnie są bezpieczne. Utrata kluczowych klientów, mniejszy popyt na określone usługi czy problemy z odzyskaniem należności za faktury mogą nagle zagrozić płynności finansowej firmy. W takich sytuacjach wielu przedsiębiorców wpada w panikę i nie podejmują kolejne błędne decyzje, które stanowią gwóźdź do trumny.

Gdy zabraknie gotówki na obsługę bieżących zobowiązań, niektórzy po prostu przestają opłacać raty kredytowe czy leasingowe, unikają wierzycieli i przestają odbierać telefony. To najgorsze, co można zrobić. Taka postawa spowoduje, że firma utraci jakąkolwiek wiarygodność, a wierzyciele wystąpią na drogę prawną. O wiele lepszym pomysłem będzie kontakt ze wszystkimi firmami i bankami oraz szczera rozmowa o sytuacji. Warto zapytać o możliwość skorzystania z tzw. "wakacji kredytowych" - czyli czasowego odroczenia spłaty lub negocjować nowy harmonogram rat.

Poszukaj oszczędności w swojej firmie

Zawsze w pierwszej kolejności warto rozpocząć od poszukiwania oszczędności w swojej firmie. W wielu przypadkach możliwe jest obniżenie kosztów stałych, co poskutkuje zwiększeniem rentowności przedsiębiorstwa. Spróbuj renegocjować zawarte umowy - często można w ten sposób obniżyć opłaty za media czy dzierżawę. Warto również zastanowić się nad warunkami współpracy z firmami zewnętrznymi. Nie oznacza to od razu, że dobrym rozwiązaniem będzie rezygnacja z ich usług - w dobie kryzysu każda firma jest w podobnej sytuacji, dlatego też, aby mogła funkcjonować, warto wykazywać się solidarnością biznesową. To może zaprocentować, gdy my sami będziemy potrzebować wsparcia. Konieczna może być natomiast ponowna rozmowa o warunkach współpracy, a w niektórych przypadkach zmniejszenie jej zakresu. Warto sprawdzić także, czy firma posiada jakieś niepotrzebne środki trwałe  - elementy majątku, które może sprzedać . O wiele większą pomocą dla przedsiębiorcy mogą być często jednak produkty finansowe, które pozwalają firmie szybko pozyskać "zamrożone" środki.

Jak najszybciej otrzymać pieniądze za nieopłacone faktury i pozyskać środki na zakup towarów?

Faktoring bez regresu

Faktoring bez regresu (nazywany również faktoringiem pełnym), to rozwiązanie, które pozwala szybko uzyskać pieniądze za sprzedane produkty lub usługi i jednocześnie wyeliminować ryzyko związane ze współpracą z nierzetelnym kontrahentem. To usługa, w ramach której podmiot trzeci (faktor) wykupi nieprzeterminowane należności Twojej firmy w zamian za określony procent sumy, a Ty uzyskasz swoje należności od ręki. Dzięki temu pozyskasz niezbędną gotówkę od razu i pozbędziesz się strachu, że kontrahent spóźni się z płatnościami lub w ogóle z nich nie wywiąże. Nie będziesz musiał już zajmować się windykacją należności - ten problem spadnie już na firmę faktoringową. Pamiętaj jednak, że jedyną formą faktoringu, która w obecnej sytuacji jest faktoring bez regresu, czyli z ubezpieczeniem. Tylko ta forma faktoringu zapewni Twojej firmie spokój i niezbędne środki.

Faktoring zakupowy

Inaczej funkcjonuje faktoring zakupowy, nazywany również faktoringiem odwrotnym lub kupieckim. To produkt finansowy, który pozwala firmom na opóźnienie płatności za niezbędne do bieżącego finansowania zakupy. W ten sposób można sfinansować zakupy służące zatowarowaniu się - jednak nie środki trwałe. W ten sposób możemy kupić na przykład asortyment do sklepu lub półprodukty, lecz nie firmowe samochody. Stosowanie tego rozwiązania ma wiele zalet: przedsiębiorca zyskuje cenny czas na zgromadzenie gotówki i nie musisz angażować swoich środków od zaraz - dlatego możesz przeznaczyć je na inny, pilniejszy cel. Transakcja w żaden sposób nie angażuje Twojego dostawcy - otrzymuje on od razu zapłatę od firmy faktoringowej. Jednocześnie wielu dostawców z dużym entuzjazmem zawiera transakcje z przedsiębiorcami korzystającymi z faktoringu zakupowego - to rozwiązanie ma znaczny wpływ na ocenę Twojej wiarygodności. Na polskim rynku faktoring zakupowy najczęściej udzielany jest w nierozerwalnym połączeniu z faktoringiem sprzedażowym opisywanym wyżej.

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny (z ang. sale and lease back) to stosunkowo rzadko stosowana, lecz w wielu przypadkach bardzo korzystna forma leasingu, która umożliwia odzyskanie pieniędzy z zakupu środków trwałych, które miały miejsce 3, 6 a nawet 12 miesięcy temu.To może w znaczący sposób poprawić płynność finansową firmy, która zdecyduje się na takie rozwiązanie. W tym przypadku leasingobiorca najpierw sprzedaje leasingodawcy zakupiony wcześniej majątek (na przykład samochód), a następnie może dalej z niego korzystać - opłacając raty leasingowe. W tym przypadku własność zostaje zamieniona na podstawie umowy leasingowej na prawo do korzystania z danego dobra, podczas gdy przechodzi ono na własność firmy leasingowej. Leasingobiorca, podobnie jak w przypadku klasycznego leasingu, spłaca raty w wysokości adekwatnej do wartości danego środka. Gdy raty zostają spłacone i umowa leasingowa dobiega końca, towar może przejść znów na własność leasingobiorcy. Leasingiem zwrotnym najczęściej obejmowane są wszelkiego rodzaju pojazdy firmowe, urządzenia przemysłowe, nieruchomości czy sprzęt komputerowy. Nie wszystkie firmy leasingowe oferują ten produkt finansowy, ale warto o niego pytać.

Linia kredytowa w rachunku bieżącym

W sytuacji, gdy spodziewamy się, że będziemy pilnie potrzebować gotówki na bieżące potrzeby firmy, warto także pomyśleć o uruchomieniu linii kredytowej w rachunku firmowym. Niestety, najczęściej jest to stosunkowo droga formą finansowania, jednak najczęściej wybierana przez przedsiębiorców, gdyż pozwala szybko reagować w sytuacji braku gotówki. Linia kredytowa dla firm działa podobnie jak zwykła karta kredytowa dla osób prywatnych - firma ma przyznany określony limit środków i może do tej kwoty płacić pieniędzmi banku, a następnie je oddawać. Do zalet tego rozwiązania należy przede wszystkim jego elastyczność i wygoda. Pożyczasz dokładnie takie kwoty, jakich potrzebujesz. Plusem jest także to, że linię kredytową można w każdej chwili zamknąć, jeżeli po jakimś czasie okaże się, że nie jest już potrzebna. W niektórych bankach nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty za to, że linia jest w gotowości - w takim przypadku będziemy musieli zwrócić po prostu sumę z odsetkami i ewentualną opłatę za jej udzielenie - nic nie zapłacimy za niewykorzystane kwoty.

Kredyt obrotowy a faktoring

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, co się bardziej opłaca - kredyt obrotowy (kredyt na finansowanie bieżącej działalności firmy) czy faktoring. Oczywiście, nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, gdyż każda firma znajduje się w nieco innej sytuacji, a i poszczególne oferty mogą się znacząco różnić między sobą. Ze względu na swoją specyfikę kredyty obrotowe adresowane są jednak raczej do firm, które działają już dłuższy czas na rynku, o ugruntowanej pozycji, odpowiedniej zdolności kredytowej i historii kredytowania. Zwykle jednak jest on nieco tańszy niż faktoring. W przypadku faktoring zabezpieczeniem są same wierzytelności, dlatego też łatwiej go uzyskać także młodym firmom. Przedsiębiorcy korzystający z faktoringu mogą liczyć na znacznie szersze wsparcie i liczne dodatkowe usługi.

Rozwiązania takie jak faktoring czy leasing w przeciwieństwie do wszelkiego rodzaju kredytów nie są uwzględniane jako zobowiązanie przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wręcz przeciwnie, faktoring wpływa pozytywnie na niektóre wskaźniki w bilansie spółki z.o.o. Jeżeli później zdecydujesz się na złożenie wniosku kredytowego, to korzystanie z faktoringu będzie miało korzystny wpływ na analizę ekonomiczną przeprowadzoną przez analityka z banku. Rata leasingowa jest natomiast kolejną fakturą kosztową, która wpływa na obniżenie podatku, jaki firma musi zapłacić do Urzędu Skarbowego.

Firmy, które posiadają na własność nieruchomości, mogą skorzystać jeszcze z dwóch rozwiązań:

  • Leasing nieruchomości (o wartości od 2 milionów zł) - właściciele nieruchomości mogą oddać je w leasing, możliwy, choć mało popularny, jest również leasing zwrotny nieruchomości. Nie jest to jednak najszybsze rozwiązanie, same formalności trwają minimum trzydzieści dni.
  • Pożyczka hipoteczna - pożyczka udzielana pod zastaw nieruchomości. Najczęściej okres spłaty to 12-18 miesięcy. Niestety, tego rodzaju pożyczki bywają dosyć drogie, jednak w niektórych sytuacjach opłaca się je zaciągnąć i potraktować jako wsparcie pomostowe do czasu, gdy sytuacja w firmie się polepszy. Niewątpliwie zaletą tego rozwiązania jest bardzo przy szybki proces udzielania. Pożyczka hipoteczna dla firm dostępna jest również dla tych przedsiębiorców, którzy nie mają możliwości skorzystania z innych form finansowania - wykazujących straty, bez zdolności, z istniejącymi już zaległościami w ZUS i US, czy wpisanych na listy dłużników takie jak BIK i KRD. 

Jak sfinansować zakup środków trwałych?

Na znaczącą poprawę sytuacji w firmie w dłuższym okresie - a w niektórych przypadkach także kontynuowanie bieżącej działalności - może mieć wpływ zakup środków trwałych, takich jak sprzęt komputerowy czy urządzenia przemysłowe. W niektórych przypadkach istnieje możliwość częściowego dofinansowania takich zakupów z funduszy unijnych. Należy jednak znaleźć idealnie dopasowany projekt i spełnić bardzo restrykcyjne kryteria, co udaje się niewielu i zwykle wymaga dłuższego przygotowania. Popularnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest natomiast leasing operacyjny. Umożliwia on korzystanie przez firmę (leasingobiorcę) korzystanie z określonych środków trwałych w zamian za raty leasingowe. W niektórych przypadkach opłacalne mogą być również pożyczki leasingowe, które są o wiele bardziej elastycznym produktem finansowym.

Pamiętaj, że w czasie kryzysu najczęściej bankrutują wcale nie te firmy, które przynoszą poważne straty, lecz te, które straciły zdolność do regulowania swoich zobowiązań na skutek utraty płynności. Kieruj się zasadą "cash is the king!" - dbaj o stały dostęp do gotówki inspirując się wskazanymi wyżej metodami i porównując opłacalność różnych rozwiązań. Pamiętaj, że przy rozsądnym podejściu z kryzysu Twoja firma może wyjść wzmocniona.

Obecnie sytuacja w sektorze bankowym bardzo dynamicznie się rozwija, praktycznie codziennie otrzymuję komunikaty o zmianach więc jeżeli chcesz wiedzieć więcej? lub porozmawiać o Twojej sytuacji to jestem do dyspozycji.

tel. 502 845 935
@: Karol.Calus@ZaufanyEkspert.pl

Bądźcie zdrowi!

ZAMÓW ROZMOWĘ

Podając swój numer telefonu wyrażasz zgodę na to, abyśmy do Ciebie zadzwonili w sprawie Twojego zapytania. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie. Administratorem twoich danych osobowych jest Zaufany Ekspert ul. Kozietulskiego 1, 80-156 Gdańsk. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w naszej  Polityce Prywatności.

Potrzebujesz porady?

Skontaktuj się z nami a znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie. Prześlij zapytanie online lub zamów rozmowę i poczekaj na nasz telefon.
Kontakt z nami
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram