fbpx

Wakacje kredytowe - sprawdź, czy możesz z nich skorzystać!

20 marca 2020
Karol Całus

Wakacje kredytowe - sprawdź, czy możesz z nich skorzystać!

Wakacje kredytowe pozwalają na czasowe zawieszenie spłaty kredytu i są dobrą opcją dla podmiotów, które znalazły się w złej sytuacji finansowej. W związku z panującą obecnie sytuacją gospodarczo - ekonomiczną, wiele banków umożliwia swoim klientom złożenie wniosku o wakacje kredytowe. O czasowe zawieszenie spłaty kredytu mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Sprawdź na jakich zasadach działają wakacje kredytowe i czy warto z nich skorzystać. 

Wakacje kredytowe - kiedy można się o nie ubiegać? 

Zawieszenie spłaty zadłużenia jest możliwe zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych, w wyjątkowych sytuacjach może to jednak dotyczyć wszystkich kredytów. Warunki na jakich można się starać o wakacje kredytowe są jednak określane indywidualnie, w zależności od banku, w którym został zaciągnięty kredyt. Wniosek o takie wakacje z reguły trzeba jednak uzasadnić. Powodem do zawieszenia rat kredytu może być np. nagła utrata zatrudnienia bądź innego rodzaju problemy finansowe. Informacja o możliwości skorzystania z wakacji kredytowych powinna być jednak zawarta w umowie kredytowej. Warto wiedzieć, że każdy bank posiada własne regulacje dotyczące zawieszenia spłat kredytu, stąd też długość wakacji kredytowych może być różna. Najczęściej takie wakacje nie trwają jednak dłużej niż 6 miesięcy.

Wakacje kredytowe a karencja.

W momencie znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej, warto rozważyć złożenie wniosku o czasowe zawieszenie spłaty kredytu. Wakacje kredytowe są najczęściej bezpłatne i co ważne, bardziej korzystne niż karencja. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że te dwa pojęcia nie są tożsame, a wręcz występują między nimi różnice. Wakacje kredytowe to odroczenie kapitałowej oraz odsetkowej części rat. Oznacza to, że spłata zadłużenia zostaje całkowicie zawieszona. W przypadku karencji odroczeniu ulega jedynie kwota kapitałowa, zaś kredytobiorca wciąż musi spłacać odsetki. W przypadku wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej, wakacje kredytowe są więc bardziej pomocne niż karencja. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że po zakończeniu okresu wakacji kwota odsetkowa wzrośnie, a umowa kredytowa może ulec wydłużeniu. 

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Z wakacji kredytowych mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy, a także inwestorzy z sektora rolnego. O zawieszenie spłaty rat można ubiegać się w przypadku posiadania np. kredytu hipotecznego, firmowego, samochodowego czy też leasingu. Warto wiedzieć, że o takie wakacje nie może starać się każdy. Banki bowiem najczęściej stawiają przed kredytobiorcami pewne warunki, związane np. z terminowym płaceniem dotychczasowych rat. 

Wakacje kredytowe w czasach koronawirusa 

W związku z szerzącą się obecnie pandemią koronawirusa, sytuacja w wielu branżach zaczyna być krytyczna. Największe problemy mają między innymi osoby żyjące z gastronomii, transportu czy turystyki. Kryzys dotyka wielu ludzi, stąd też czołowe polskie banki postanowiły dać im opcję czasowego zawieszenia spłaty kredytów. Poniższa lista przedstawia tylko niektóre instytucje, które już ogłosiły możliwość ubiegana się o wakacje kredytowe, w związku z trudną sytuacją wywołaną przez koronawirusa. 

 1. mBank - wakacje tylko od kapitału.
  Spłatę kredytu w tym banku można zawiesić na okres maksymalnie 6 miesięcy. Bank zdecydował się jednak pozwolić tylko na odroczenie spłat części kapitałowej kredytu. Część odsetkowa musi być natomiast płacona terminowo. Po zakończeniu karencji rata wzrośnie, o kapitał, który teraz nie będzie spłacany. Niestety, ale w tym banku okres kredytowania nie ulegnie wydłużeniu. Oznacza to, że po zakończeniu wakacji kredytowych trzeba będzie liczyć się z większą ratą miesięczną. Ważne wniosek o zawieszenie spłaty kredytu można łatwo złożyć przez internet. Aby to zrobić, wystarczy zalogować się do serwisu bankowości internetowej mBank-u.
 2. ING Bank Śląski -  sam decydujesz, co wybierasz.
  Klienci indywidualni w ING mają dwie opcje do wyboru. Mogą zawiesić spłatę rat kapitałowych nawet na 6 miesięcy, bądź zawiesić zarówno spłatę kapitału jak i odsetek. Przy jednej, jak i przy drugiej opcji trzeba jednak liczyć się z obowiązkiem regulowania składek ubezpieczenia spłat kredytu oraz nieruchomości. W przypadku zawieszenia rat, okres kredytowania ulegnie przedłużeniu o czas przerwy w spłacaniu należności. Wniosek o wakacje kredytowe mogą złożyć także przedsiębiorcy. ING pomyślało również o osobach, które korzystają z faktoringu. One również będą mogły odroczyć spłatę. Wnioski o wakacje kredytowe należy składać zdalnie przez bankowość elektroniczną lub stronę internetową instytucji. 

 3. Credit Agricole -  wakacje kredytowe nawet na 6 miesięcy.
  Spłaty kredytów hipotecznych, konsumenckich i firmowych w Credit Agricole można zawiesić nawet na pół roku. Klient sam wybiera okres czasu, jaki jest mu potrzebny do opanowania trudnej sytuacji finansowej. Zawieszenie spłat kredytu w tym banku oznacza, że przez okres przerwy nie trzeba spłacać kwoty kapitałowej, ale jedynie kwotę odsetkową zadłużenia. Wniosek należy złożyć zdalnie i zaznaczyć w nim, jak pandemia koronawrusa przyczyniła się do pogorszenia naszej sytuacji materialnej. Za rozpatrzenie wniosku bank nie pobiera opłat. 

 4. PKO Bank Polski -  przerwa w spłacie może trwać kwartał.
  Ta instytucja daje możliwość zawieszenia rat kredytu na 3 miesiące. Wakacje kredytowe nie dotyczą jednak preferencyjnego kredytu mieszkaniowego "Rodzina na Swoim" oraz kredytów, które były zaciągane na likwidację skutków powodzi czy huraganu z dopłatami BGK. Wnioski o zawieszenie spłat pozostałych kredytów można złożyć przez Internet, a decyzja zostanie wydana po 14 dniach. Warto jednak pamiętać, że wniosek trzeba złożyć minimalnie na 3 dni robocze, przed planowym terminem raty. Inaczej wakacje kredytowe zaczną obowiązywać dopiero od kolejnego miesiąca. Ważne, w PKO BP można ubiegać się o całościowe zawieszenie spłaty rat kredytu. Oznacza to, że przez okres 3 miesięcy nie trzeba spłacać ani części odsetkowej, ani kapitałowej kredytu. 

 5. Alior Bank - wakacje kredytowe nawet przez pół roku.
  Klienci Aliora mogą sami zadecydować o tym, jaki rodzaj wakacji kredytowych wybiorą. Bank oferuje im odroczenie płatności rat kapitałowo-odsetkowych na 3 miesiące lub jedynie rat kapitałowych na 6 miesięcy. W zależności od wybranej opcji, okres kredytowania zostaje wydłużony o czas trwania przerwy w spłacie. O wakacje kredytowe w Aliorze mogą ubiegać się zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Wniosek wystarczy złożyć zdalnie, za pośrednictwem specjalnych formularzy dostępnych na stronie banku. Alior nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku o wakacje kredytowe. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w ramach wniosku należy złożyć oświadczenie o swojej trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej przez pandemię koronawirusa. 

 6. BNP Paribas ( i Raiffeisen) -  spokój od kredytu na 3 miesiące.
  Każdy klient posiadający kredyt w tym banku może liczyć na wakacje kredytowe. Zawieszenie płatności dotyczy całej raty kapitałowo-odsetkowej i może trwać maksymalnie przez 3 miesiące. Po tym czasie okres kredytowania zostanie wydłużony. Wniosek można złożyć za pośrednictwem kanałów zdalnych, przez serwis internetowy lub przez infolinię. Bank nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku, trzeba jednak pamiętać aby złożyć go przynajmniej na 3 dni robocze przed terminem spłaty raty. W innym wypadku zawieszenie płatności zacznie obowiązywać dopiero od kolejnego miesiąca. 

 7. Nest Bank -  zawieszasz kapitał, a odsetki spłacasz dalej.
  W związku z pandemią koronawirusa bank dał swoim klientom możliwość zawieszenia rat kapitałowych kredytu. Wakacje kredytowe w Nest Banku mogą trwać maksymalnie 3 miesiące. Instytucja pozwala na złożenie wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej, tradycyjnej korespondencji, bądź kontaktu telefonicznego. 

  Aktualizacja (25.03.2020)

 8. CITI Handlowy - 3-miesięczne wakacje kredytowe .
  Klienci CITI Handlowy mogą ubiegać się o 3-miesięczną przerwę w spłacie kredytu. Dodatkowo bank przygotował propozycję dla posiadaczy kart kredytowych. Oni także mogą zawiesić spłatę tzw. kwoty minimalnej na 3 miesiące. Instytucja nie będzie także naliczała klientom odsetek od zadłużenia, które powstaje na karcie. Zostaną one jednak doliczone tuż po zakończeniu wakacji kredytowych. Aby starać się o przerwę w płatnościach należy złożyć wniosek za pośrednictwem kanałów zdalnych.

 9. SANTANDER (I DEUTSCHE BANK) - wakacje owszem, ale bez wydłużenia okresu kredytowania.
  Santander podobnie jak mBank nie wydłuży klientom okresu kredytowania. Dodatkowo przerwa w spłacie kredytu będzie dotyczyła tylko kwoty kapitałowej. Odsetki trzeba będzie spłacać terminowo. Plusem może być jednak to, że wakacje kredytowe w tym banku mogą trwać nawet do 6 miesięcy. Wystarczy złożyć wniosek telefonicznie. 

 10. Pekao S.A. - zawiesisz odsetki lub całość.
  Bank Pekao S.A. oferuje swoim klientom wakacje kredytowe, które mogą trwać maksymalnie przez 3 miesiące. Bank daje kredytobiorcom wybór, dzięki któremu można zawiesić spłatę raty kapitałowo-odsetkowej lub jedynie odsetkowej. O takie wakacje można ubiegać się zdalne. Wystarczy złożyć wniosek przez internet. Trzeba jednak pamiętać o tym, że po zawieszeniu spłat okres kredytowania zostanie wydłużony. Pekao S.A pomyślał także o klientach korzystających z leasingu lub faktoringu. Oni także mogą starać się o odroczenie płatności. 
 11. Millennium ( + Eurobank) - wakacje na miesiąc lub kwartał.
  W banku Millennium klienci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zawieszenie spłaty rat kredytu na 3 miesiące. Kredytobiorca ma prawo do odroczenia płatności całej kwoty kapitałowo-odsetkowej. Warto jednak wiedzieć, że taka opcja jest dostępna tylko dla osób, które zawarły umowę kredytową przed 18 marca 2020 roku. Klient, który chce uzyskać wakacje kredytowe nie powinien też wykazywać zaległości w spłacie poprzednich rat zadłużenia. Wniosek o wakacje kredytowe w Millennium jest bezpłatny i można go złożyć za pośrednictwem specjalnej infolinii. Bank wymaga jednak przedstawienia stosownego oświadczenia o tym, że powodem złej sytuacji finansowej klienta jest pandemia koronawirusa. W ofercie Millennium znajdują się także jednomiesięczne wakacje kredytowe dla wszystkich. Można się o nie ubiegać niezależnie od przyczyny, przez którą nie jest się w stanie spłacać rat. O tego rodzaju zawieszenie płatności należy wnioskować przez infolinię lub serwis Millenet. Obecnie bank jest w trakcie wypracowywania propozycji dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej

 12. Kolejny Bank? Lista będzie aktualizowana zgodnie z informacjami uzyskanymi z Banków, których nie wymieniłem.

Jakie skutki może przynieść propozycja UOKiK?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów chce aby banki zawiesiły spłatę kredytów nawet na 365 dni. Według UOKiK zawieszenie miałoby dotyczyć kwoty kapitałowej, a odsetki w tym czasie nie byłyby naliczane. Chociaż początkowo ta propozycja może wydawać się korzystna, to nie do końca tak jest. Przede wszystkim tak długa przerwa w spłacie kredytów mogłaby całkowicie zaburzyć rynek kredytowy. W dodatku jeśli kredytobiorcy zyskają możliwość zawieszenia spłat na rok, to z pewnością skorzystają z niej na masową skalę. Takie działanie spowoduje, że banki mogą nawet zaprzestać udzielania nowych kredytów. Konsekwencje będą takie, że osoby, które znalazły się w naprawdę trudnej sytuacji finansowej nie miałyby możliwości pożyczenia pieniędzy, a co za tym idzie nie uzyskałyby istotnego w okresie pandemii wsparcia finansowego. 

Czy wakacje kredytowe są dla nas korzystne?

Chcąc uczciwie odpowiedzieć na to pytanie należałoby stwierdzić, że to zależy w którym banku. Zawsze trzeba też mieć na uwadze indywidualną sytuację danego kredytobiorcy. W niektórych przypadkach takie wakacje mogą być korzystne. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy bank zawiesza zarówno spłatę kwoty kapitałowej, jak i odsetkowej, a przy tym wydłuża okres kredytowania. Mniej korzystne są natomiast wakacje kredytowe takie, gdzie okres spłaty nie jest wydłużany co oznacza, że po zakończeniu przerwy w spłatach, przyszłe raty muszą być wyższe. Przed przejściem na takie wakacje warto więc dobrze przemyśleć, czy będzie nas stać na regulowanie większych niż do tej pory rat.  
BIK informuje, iż "fakt skorzystania przez klienta z „wakacji kredytowych” nie będzie miał negatywnego wpływu na historię kredytową Klienta w BIK, nie obniży też Scoringu BIK". Tak więc pozytywną informacją jest fakt, że decydując się na wakacje kredytowe, nie będą one miały wpływu na historię kredytową!

Na prawdziwe problemy - fundusz wsparcia kredytobiorców  

Warto wiedzieć, że wakacje kredytowe to nie jedyna forma pomocy, którą można uzyskać po znalezieniu się w trudnej sytuacji finansowej. Oprócz nich istnieje też coś takiego, jak Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Jest on przeznaczony dla osób fizycznych, które mają problemy z terminowym regulowaniem rat kredytu mieszkaniowego. W ramach tego funduszu kredytobiorca może ubiegać się o wsparcie w postaci np. pożyczki na spłatę kredytu. Miesięczna kwota wsparcia finansowego dla osoby zadłużonej nie może być jednak wyższa niż 2000 zł. Aby ubiegać się o taką pomoc należy złożyć wniosek w banku, w którym zaciągnięty był pierwotny kredyt. Warto jednak wiedzieć, że wsparcie z funduszu nie przysługuje każdemu. Nie może być ono przyznane np. osobie, która utraciła zatrudnienie z własnej woli. To znaczy, że np. sama złożyła wypowiedzenie i zrezygnowała z pracy. 
Więcej o FWK znajdziesz tutaj: https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/fundusz-wsparcia-kredytobiorcow/ i nie zapomnij zapytać o to Swój Bank!

Obecnie sytuacja w sektorze bankowym bardzo dynamicznie się rozwija, praktycznie codziennie otrzymuję komunikaty o zmianach więc jeżeli chcesz wiedzieć więcej? lub porozmawiać o Twojej sytuacji to proszę o kontakt.

tel. 502 845 935
@: Karol.Calus@ZaufanyEkspert.pl

Bądźcie zdrowi!

ZAMÓW ROZMOWĘ

  Podając swój numer telefonu wyrażasz zgodę na to, abyśmy do Ciebie zadzwonili w sprawie Twojego zapytania. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie. Administratorem twoich danych osobowych jest Zaufany Ekspert ul. Kozietulskiego 1, 80-156 Gdańsk. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w naszej  Polityce Prywatności.

  Potrzebujesz porady?

  Skontaktuj się z nami a znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie. Prześlij zapytanie online lub zamów rozmowę i poczekaj na nasz telefon.
  Kontakt z nami
  envelope-omap-markerphone
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram